Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46197
Title: Giải pháp marketing cho Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
Authors: Vũ, Thị Hoài Thi
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing;Dịch vụ khách sạn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 104
Abstract: Hệ thống hóa những nghiên cứu lý luận đã có về các giải pháp Marketing dịch vụ. Đánh giá thực trạng hoạt động M rketing tại Khách sạn Dakruco. Đề xuất giải pháp Marketing ph hợp nhằm giúp khách sạn Dakruco nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh hiệu quả hơn.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf784.44 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf8.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.