Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45971
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIDV thông qua khách hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Đinh, Ngọc Tân
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Chất lượng dịch vụ;Dịch vụ thẻ ATM
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 81
Abstract: - Xác định các yếu tố đo lường chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIDV. - Xây dựng mô hình nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIDV. - Xây dựng và điều chỉnh thang đo chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIDV. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIDV.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT-Dinh Ngoc Tan.pdf784.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV-Dinh Ngoc Tan.pdf21.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.