Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45968
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Authors: Lê, Trần Hà Nam
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 85
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk trong giai đoạn 2011 - 2015. - Đề xuất giải pháp để phát triển phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN LE TRAN HA NAM.pdf831.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN TRAN HA NAM.pdf11.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.