Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45933
Title: Nghiên cứu các ảnh hưởng đến quyết định mua smarrtphone của người tiêu dùng tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lắk
Authors: Huỳnh, Văn Mẫn
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Smartphone;Buôn Ma Thuột;Đắk Lắk
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Tr 1-81
Abstract: Xác định các yếu tố tác động đến quyết định mua smartphone của người tiêu dùng tại TP Buôn Ma Thuột và tác động của từng yếu tố.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT-Huynh Van Man.pdf743.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV-Huynh Van Man.pdf7.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.