Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45723
Title: Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.
Authors: Hồ, Thị Ánh Ngọc
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội;Kon Tum;Vay;Rủi ro
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 115p.
Abstract: Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong tổ chức ngân hàng. - Nghiên cứu, phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị về công tác quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO THI ANH NGOC (TOM TAT).pdf433.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN_VAN_HO_THI_ANH_NGOC(LUU CHIEU).pdf6.82 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.