Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lê, Văn Huy-
dc.contributor.authorTrần, Uy Vũ-
dc.date.accessioned2017-05-29T06:38:09Z-
dc.date.available2017-05-29T06:38:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPages 1-85vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45691-
dc.description.abstractHệ thống hóa những cơ sở lý luận liên quan đến việc truyền thông thương hiệu và giải pháp truyền thông thương hiệu. Phân tích, đánh giá thực trạng về truyền thông thương hiệu Viettel tại thị trường tỉnh Kon Tum. Chỉ ra tồn tại và đưa ra các giải pháp truyền thông cụ thể, mang tính khả thi đối với Viettel Kon Tum.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1 - Cơ sở lý thuyết về thương hiệu và truyền thông thương hiệu. Chương 2 - Thực trạng truyền thông thương hiệu Viettel tại Kon Tum. Chương 3 - Giải pháp truyền thông thương hiệu Viettel tại Kon Tum trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectGiải pháp truyền thôngvi
dc.subjectThương hiệuvi
dc.subjectViettelvi
dc.titleGiải pháp truyền thông thương hiệu Viettel tại thị trường tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN UY VU (TOM TAT) LUU CHIEU.pdf408.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN UY VU (LUU CHIEU).pdf5.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.