Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45691
Title: Giải pháp truyền thông thương hiệu Viettel tại thị trường tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Uy Vũ
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Giải pháp truyền thông;Thương hiệu;Viettel
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-85
Abstract: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận liên quan đến việc truyền thông thương hiệu và giải pháp truyền thông thương hiệu. Phân tích, đánh giá thực trạng về truyền thông thương hiệu Viettel tại thị trường tỉnh Kon Tum. Chỉ ra tồn tại và đưa ra các giải pháp truyền thông cụ thể, mang tính khả thi đối với Viettel Kon Tum.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN UY VU (TOM TAT) LUU CHIEU.pdf408.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN UY VU (LUU CHIEU).pdf5.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.