Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34556
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ
Authors: Vũ, Ngọc Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh;Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;Buôn Hồ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay hộ kinh doanh của các Ngân hàng thương mại. - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Buôn Hồ để đưa ra những đánh giá, nhận định về thành công và hạn chế cũng như các nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại đây. - Trên cơ sở kết quả phân tích đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu tron cho vay hộ kinh doanh của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Buôn Hồ đề ra trong thời gian tới.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.VU NGOC ANH - fix.pdfToàn văn3.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.NGOC ANH.pdfTóm Tắt207.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.