Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34436
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nguồn nhân lực;đào tạo;ngành giáo dục;huyện Đắk Hà;Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 94 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực. - Làm rõ thực trạng công tác đào tạo NNL của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum. - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh công tác đào tạo NNL ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà trong tương lai.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn1.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm Tắt680.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.