Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34230
Title: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Cao, Thị Hải Vân
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Vận tải hành khách công cộng;Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: p.1-89
Abstract: Phân tích thực trạng đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới .
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.pdf583.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdf1.78 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.