Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34229
Title: Hoàn thiện hoạt động thanh tra giám sát trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng nhà nước chi nhánh Tỉnh Gia Lai đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn
Authors: Phan, Văn Thuận
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Thanh tra;Tín dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 117
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của NHTW đối với NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của NHNN CN tỉnh Gia Lai đối với các NHTM trên địa bàn. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của NHNN CN tỉnh Gia Lai đối với các NHTM trên địa bàn.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT (PHAN VAN THUAN).pdf402.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.PHAN VAN THUAN.pdf1.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.