Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33489
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại trường đại học Tây Nguyên
Authors: Vũ, Mạnh Cường
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Đánh giá thành tích
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Pages 1–120
Abstract: Chương 1: Cơ sở lí luận về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên hiện nay tại trường đại học Tây Nguyên Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên hiện nay tại trường đại học Tây Nguyên trong tương lai
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.VU MANH CUONG.pdf243.04 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.VU MANH CUONG.pdf1.8 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.