Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33477
Title: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Đăk Lăk
Authors: Đặng, Thắng Lợi
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản trị kênh phân phối
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 92
Abstract: Chương 1: Cơ sở lí luận về quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị hệ thống kênh phân phôi của công ty cổ phần bia Sài Gòn Tây Nguyên - tại Đăk Lăk. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phôi của công ty cổ phần bia Sài Gòn Tây Nguyên - tại Đăk Lăk.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.DANG THANG LOI.pdf307.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.DANG THANG LOI.FIX.pdf1.8 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.