Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hải-
dc.date.accessioned2016-10-18T07:15:01Z-
dc.date.available2016-10-18T07:15:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation128 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33084-
dc.description658vi
dc.description.abstractHệ thống hóa lý thuyết về ý định mua và sử dụng dịch vụ. Xây dựng mô hình, thang đo để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng. Đánh giá, đo lường và chỉ ra các nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng. Đưa ra các gợi ý chính sách nhằm khuyến khích người dân thành phố Đà Nẵng sử dụng dịch vụ xe buýt.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectDịch vụ xe buýtvi
dc.subjectThành phố Đà Nẵngvi
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân Thành phố Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAN TOM TAT.pdf420.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf9.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.