Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33075
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam- Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Authors: ThS Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quan hệ khách hàng cá nhân;Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam;Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: p.1-99
Abstract: Khi nền kinh tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh giữa các ngân hàng trong và ngoài nước diễn ra hết sức mạnh mẽ , nhưng thách thức mới cần đối phó như: khả năng thanh khoản, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, khách hàng yêu cầu hơn về chất lượng, uy tín, năng lưcc kinh doanh muốn tồn tại và phát triển bắt buộc các Ngân hàng phải hướng đến khách hàng làm trung tâm. Nhu cầu của khách hàng ngày càng nâng cao và có t nh chuyên biệt bắt buộc Ngân hàng phải đưa ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng được những nhu cầu gia tăng giá trị dành cho khách hàng, duy trì được lòng trung thành của khách hàng, từ đó đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ngân hàng nào dành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, ngân hàng đó sẽ thắng lợi và phát triển. Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng đang trở thành chiến lược quan trong hàng đầu của các Ngân hàng.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT (THU HIEN).pdf393.44 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN (THU HIEN).pdf1.59 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.