Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33068
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Gia Lai CTC
Authors: ThS Nguyễn, Thị Hiền
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;Công tác đào tạo nguồn nhân lực
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: p.1-103
Abstract: Công ty cổ phần Gia Lai CTC được thành lập vào năm 2004. Sau hơn 12 năm nỗ lực hoạt động và phát triển không ngừng, tập thể cán bộ và nhân viên công ty đã đóng góp tích cực cho công tác phục vụ khách sạn, lữ hành. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn thách thức của một đơn vị mới với bộ máy vận hành chưa nhịp nhàng. Với đặc thù ngành nghề là dịch vụ, yếu tố con người đóng vai trò quyết định trong sự thành công của công việc. Công tác đào tạo cũng còn nhiều bất cập. Về việc đào tạo nhân viên mới, chương trình đào tạo còn lạc hậu, trọng tính lý thuyết, chưa lồng ghép nhiều nội dung mang tính thực tiễn, thời gian đào tạo thường kéo dài dẫn đến gia tăng chi phí đào tạo. Đối với nhân viên cũ, việc xác định nhu cầu đào tạo và tái đào tạo thường không chính xác. Phòng đào tạo thường đưa ra những chương trình đào tạo theo tính chất định kỳ hàng tháng, hàng quý mà ít khi xây dựng những lớp học hỗ trợ cho công việc và mang tính thực hành cao. Do đó, những lỗ hổng trong kiến thức nghiệp vụ của nhân viên không được khắc phục kịp thời.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT NGUYEN THI HIEN .pdf386.88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOAN VAN (NGUYEN THI HIEN).pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.