Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33052
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại viễn thông di động Viettel Kon Tum
Authors: ThS Nguyễn, Đức Minh
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quan hệ khách hàng;Viễn thông di động VIETTEL KON TUM
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: p.1-85
Abstract: Chúng ta đều biết khách hàng đóng vai trò rất quan trọng trong sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp luôn chú trọng tới việc xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng. Cốt lõi của quản trị quan hệ khách hàng chính là tạo ra giá trị cho khách hàng, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Vì vậy mối quan hệ khách hàng cũng là đối tượng cần phải được quản trị. Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) giúp các doanh nghiệp nâng cao được hình ảnh của mình đối với khách hàng và hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo khách hàng được phụ vụ tốt nhất. Trên thế giới, rất nhiều công ty lớn đã thanh công phần lớn dựa vào quản trị quan hệ khách hàng: Dell, Apple, Newegg, Amazon... họ luôn tìm mọi cách thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Vì theo quan điểm kinh doanh hiện đại doanh nghiệp phải đáp ứng được giá trị cho khách hàng nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh, mới có thể tạo ra và giữ được những khách hàng trung thành. Lợi nhuận của doanh nghiệp được tao ra chủ yếu do chính những khách hàng trung thành đem lại.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT (NGUYEN DUC MINh 86).pdf623.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN (NGUYEN DUC MINh 86).pdf2.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.