Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32929
Title: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum)
Authors: Nguyễn, Sĩ Hưng
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: thành tích nhân viên;động lực;Vietcombank;Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 88 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc, các mô hình lý thuyết về tạo động lực làm việc của nhân viên trong một doanh nghiệp để làm rõ các yếu tố tạo động lực làm việc. - Phân tích và đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại Vietcombank Kon Tum từ đó rút ra những yếu tố làm tăng, giảm động lực làm việc của nhân viên và nguyên nhân. - Đề xuất giải pháp để nâng cao động lực làm việc của nhân viên Vietcombank Kon Tum nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOI DUNG LUAN VAN.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open
TOM TAT LUAN VAN.pdfTóm Tắt513.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.