Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32916
Title: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Authors: Đặng, Thế Hiểu
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: cây hồ tiêu;huyện Đắk Song;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 83 tr.
Abstract: Trên cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Đắk Song thời gian qua nhằm đề xuất các giải pháp góp phần phát triển cây trồng này tại địa phương trong thời gian tới.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.DANG THE HIEU.pdfToàn văn648.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.DANG THE HIEU.pdfTóm Tắt243.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.