Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32911
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorHoàng, Đình Quý-
dc.date.accessioned2016-10-13T10:18:40Z-
dc.date.available2016-10-13T10:18:40Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationp.1-83vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32911-
dc.description.abstractĐánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động Khoa học và Công nghệ ở tỉnh Đắk Lắk.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1 :Cơ sở lý luận về quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động KH & CN.Chương 2 : Thực trạng về quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động KH & CN tỉnh Đắk Lắk.Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện trong công tác quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động KH & CN tỉnh Đắk Lắk.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectChi ngân sách đầu tưvi
dc.subjectĐắk Lắkvi
dc.titleQuản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắkvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.HOANG DINH QUY.pdf225.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.HOANG DINH QUY.pdf2.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.