Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32890
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
Authors: Trần, Nguyễn Hương Viên
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: thành tích nhân viên;đánh giá;ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 114 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức, đơn vị. - Phân tích thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp hàng cƣờng, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai trong thời gian tới.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-TRAN NGUYEN HUONG VIEN.pdfToàn văn2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TT-TRAN NGUYEN HUONG VIEN.pdfTóm Tắt407.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.