Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32711
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank - chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Diệp
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: quan hệ khách hàng;quản trị;Agribank;chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 99 tr.
Abstract: Khái quát lý luận về khách hàng; nội dung và phương pháp quản trị quan hệ khách hàng Chỉ ra hiện trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk trong giai đoạn 2012 - 2014 Tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.XUAN DIEP.pdfToàn văn1.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
XUAN DIEP TOMTAT.pdfTóm Tắt223.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.