Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32631
Title: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Đắc Lắc
Authors: Hồ, thị Phương Thảo
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Kênh phân phối;Công Ty cổ phần dược VTYT - Đắc Lắc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: p.1-118
Abstract: Phân tích , đánh giá thực trạng và gợi ý một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị hệ thống kênh phân phối tại Công Ty cổ Phần Dược vật tư y tế Đắc Lắc
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT (THAO).pdf345.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN (THAO).pdf1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.