Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32630
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Nung.
Authors: Nguyễn, Khắc Tuấn
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Lòng trung thành;Công ty TNHH Nam Nung
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: p.1-111
Abstract: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng và gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên đối với Công Ty TNHH Nam Nung.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT (NGUYEN KHAC TUAN).pdf512.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOAN VAN(NGUYEN KHAC TUAN).pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.