Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Mai-
dc.date.accessioned2016-09-23T04:20:36Z-
dc.date.available2016-09-23T04:20:36Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation81 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32420-
dc.description332vi
dc.description.abstract(1) Tình hình nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam như thế nào? (2) Tìm hiểu các nhân tố nào ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam? (3) Dựa trên những kết quả nghiên cứu có được, đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản trị công ty trong việc nắm giữ tiền mặt.vi
dc.description.tableofcontentsMỞ ĐẦU ...................... 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................... 7 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ...................... 41 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ ............. 66 KẾT LUẬN ..................................... 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bảo sao) PHỤ LỤCvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectthị trường chứng khoánvi
dc.subjectDược phẩmvi
dc.subjectnắm giữ tiền mặtvi
dc.subjectnhân tố ảnh hưởngvi
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm tắt918.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.