Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorTrương, Thị Kim Anh-
dc.date.accessioned2016-09-21T02:03:09Z-
dc.date.available2016-09-21T02:03:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation98 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32316-
dc.description658vi
dc.description.abstract- Hợp tuyển cơ sở lý thuyết liên quan đến sự hài lòng khách hàng. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN; - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN.vi
dc.description.tableofcontentsMỞ ĐẦU ....................... 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG .............. 8 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ....................... 36 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................... 69 CHƯƠNG 4. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ ...................... 91 KẾT LUẬN ....................... 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤCvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectdịch vụ bưu chínhvi
dc.subjectsự hài lòng của khách hàngvi
dc.subjectBưu điện thành phố Đà Nẵngvi
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOAN VAN.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm tắt358.87 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.