Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32306
Title: Chiến lược marketing cho sản phẩm gas dân dụng tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng
Authors: Lê, Thúy Vân
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: marketing;sản phẩm gas dân dụng;chiến lược;Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 125 p.
Abstract: Với tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị h a diễn ra nhanh ch ng, nhu cầu sử dụng gas ngày càng tăng cao và thị trƣờng trở nên hấp dẫn. Điều đ đồng nghĩa là sự thu h t, ch ý và tham gia của rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas trong và ngoài nƣớc, làm nhịp độ cạnh tranh hết sức căng thẳng và quyết liệt. Mặc d c các thế mạnh sẵn c nhƣ: là đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tham gia thị trƣờng từ rất sớm, c hệ thống phân phối rộng khắp, cơ sở vật chất qui mô, bài bản và khả năng tài chính tốt, sản phẩm c chất lƣợng cao..., tuy nhiên Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng vẫn cạnh tranh gặp nhiều kh khăn, phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. Trong đ thị trƣờng gas dân dụng là thị trƣờng c tính an toàn và mang lại lợi nhuận lớn hơn so với thị trƣờng gas công nghiệp.
Description: 658.8
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tom tat Luan van.pdfTóm tắt453.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.