Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30436
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile marketing : nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Người tiêu dùng;Mobile
Issue Date: 2016
Abstract: Việc sử dụng điện thoại di động ngày càng rộng rãi và sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thuê bao di động đã khiến những người làm Marketing sử dụng điện thoại di động như một công cụ trong việc thực hiện các hoạt động Marketing. Mobile Marketing đã cung cấp cho những người làm Marketing một phương tiện sáng tạo mới, trái ngược với các phương tiện truyền thông thông thường được thực hiện trong tiến trình mua và bán.Tuy nhiên, tại Việt Nam, Mobile marketing đã phát triển từ một vài năm gần đây nhưng mới chỉ dừng lại ở việc là công cụ truyền tải thông điệp quảng cáo đơn thuần mà chưa nhìn nhận và tận dụng được những điểm khác biệt cơ bản đem lại hiệu quả vô cùng to lớn của Mobile Marketing.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT OK_NEW.pdf165.87 kBAdobe PDFView/Open
LUAN_VAN.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.