Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30422
Title: Giải pháp marketing cho sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thiện Mỹ Kom Tum
Authors: Nguyễn, Như Ký
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing;Sản phẩm
Issue Date: 2016
Abstract: Sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh tại thị trường Kon Tum và thị trường khu vực Miền Trung còn tương đối mới mẻ. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất rau, hoa, quả xứ lạnh chưa nhiều. Tuy nhiên công ty chưa thật sự quan tâm đến hoạt động marketing, cũng như chưa vận dụng các chính sách marketing vào quá trình kinh doanh của công ty.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdf554.02 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf3.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.