Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30421
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận thanh toán qua thẻ bằng máy POS của người tiêu dùng tại siêu thị Bic C Đà Nẵng
Authors: Ca, Trần Hoài Thương
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Thẻ;Thanh toán
Issue Date: 2016
Abstract: Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, sự đổi mới của công nghệ thông tin đã thay đổi nhanh chóng cuộc sống của chúng ta và cả trong hoạt động kinh doanh. Một trong những đổi mới đáng chú ý là ngày càng có nhiều phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại ra đời. Thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Thanh toán qua thẻ bằng máy POS là một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt rất tiện ích cho người tiêu dùng và nó cũng đem lại những lợi ích đáng kể cho cả ngân hàng phát hành và đơn vị chấp nhận thẻ.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf295.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.