Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30361
Title: Giải pháp marketing cho vay hộ gia đình, cá nhân tại ngân hàng NN&PTNT , chi nhánh Tỉnh Kom Tum
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Vay;Hộ gia đình
Issue Date: 2016
Abstract: Trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng cả về số lượng lẫn phạm vi, các loại hình kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Các ngân hàng buộc phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh cách thức hoạt động cho phù hợp, nâng cao khả năng khám phá cơ hội kinh doanh và vị thế cạnh tranh. Điều này chỉ có thể thực hiện tốt khi họ áp dụng các giải pháp marketing năng động, đúng hướng. Agribank Chi nhánh tỉnh on Tum đã không ng ng đa dạng hóa sản ph m cho va đối với hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, các hoạt động marketing thúc đ dịch vụ cho va nà chưa được chú trọng, phát triển mạnh như tiềm năng vốn có.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat'.pdf591.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
luan van.pdf1.97 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.