Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30263
Title: 50 điều trường học không dạy bạn
Keywords: Kỹ năng;Sống
Issue Date: 1/2009
Publisher: Lao động - Xã hội & Alphabooks
Abstract: 50 điều nói trong cuốn sách không chỉ viết cho bọn trẻ, mà còn dành cho các bậc phụ huynh và cả những người thầy. Ngay cả những người đã tốt ngiệp đại học, đã đi làm cũng thấy học hỏi được nhiều từ những lời khuyên này. Cuốn sách cho bạn biết bạn đã không đuợc học những gì trong nhà trường. Hãy đọc để trưởng thành hơn và thành công hơn.
Description: 649.1
Appears in Collections:Kỹ năng mềm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50 dieu truong hoc khong day ban - Alpha Books.pdf1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.