Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30200
Title: 50 việc cần làm trước khi kết hôn
Authors: Nakatani, Akihiro
Keywords: Phong cách;Thái độ;Sống;Tuổi trẻ
Issue Date: 2004
Publisher: Phuong Nam Book
Abstract: Tác giả đưa ra 50 việc cần làm trước khi kết hôn với nhấn mạnh: Bạn không phải vội vàng kết hôn, là vì trước khi kết hôn (không phải là thời gian chờ ngày cưới), bạn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không thì sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.
Description: 646.7
Appears in Collections:Kỹ năng mềm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50 viec can lam truoc khi ket hon - Akihiro Nakatani.pdf1.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.