Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30193
Title: 101 tình huống nhân sự nan giải
Other Titles: 101 tough conversations to have with employees: a manager's guide to addressing performance, conduct, and discipline challenges
One hundred and one tough conversations to have with employees
Authors: Falcone, Paul
Keywords: Nhân sự;Kỹ năng;Phong cách;Quản lý nhân sự;Problem employees;Employees;Labor discipline;Performance standards;Personnel management
Issue Date: 10/2011
Publisher: Lao động - Xã hội & Alphabooks
Abstract: 101 tình huống nhân sự nan giải gồm 101 tình huống thường gặp trong môi trường làm việc, với những hướng dẫn cụ thể từ các cuộc hội thoại trong thực tế nhằm giúp bạn trao đổi thẳng thắn và chân thành với nhân viên, giảm thiểu và tháo gỡ những khó khăn trong công việc và cuộc sống.
Description: 658.3045
Appears in Collections:Kỹ năng mềm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101 tinh huong nhan su nan giai - Paul Falcone.pdf3.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.