Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30148
Title: 201 câu hỏi hay nhất có thể đặt ra cho nhà tuyển dụng
Other Titles: 201 best questions to ask on your interview
Two hundred and one best questions to ask on your interview
Authors: Kador, John
Keywords: Tuyển dụng;Phỏng vấn;Xin việc;Employment interviewing;Interviewing
Issue Date: 2006
Publisher: Công ty sách Alpha và VietnamWorks
Tri thức
Abstract: Được tập hợp từ kinh nghiệm của các nhà tuyển dụng hàng đầu, các giáo sư, các nhà tư vấn, với lối trình bày sáng tạo, dễ hiểu, cuốn sách sẽ chỉ ra cho bạn những nguyên tắc để có được những câu hỏi hay và đưa ra 201 câu hỏi tốt nhất mà ứng viên có thể sử dụng trong các tình huống phỏng vấn cụ thể. Đồng thời, cuốn sách cũng không quên hướng dẫn những cách thức để ứng viên có thể đưa ra lời đề nghị nhận công việc đó. Đây là bước quan trọng nhất mà các ứng viên thường không chú ý tới.
Description: 650.14
Appears in Collections:Kỹ năng mềm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201 cau hoi hay nhat co the dat ra cho nha tuyen dung- John Kador.pdf3.02 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.