Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29885
Title: Phân tích tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Quảng Bình
Authors: Hoàng, Thị Khánh Huyền
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Kinh doanh;Vay
Issue Date: 2016
Abstract: Đối với các Ngân hàng thương mại (NHTM) thì nguồn vốn là cơ sở để tổ chức hoạt động kinh doanh và quyết định đến quy mô hoạt động Ngân hàng. Nguồn vốn của NHTM được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có của ngân hàng, vốn tiền gửi, vốn đi vay… Trong đó vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng lớn, thường trên 50% tổng nguồn vốn của các NHTM. Những năm gần đây, các NHTM ở nước ta đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng. Nhằm mục tiêu đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, các ngân hàng đã và đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ bán lẻ trong đó có dịch vụ gửi tiền tiết kiệm. Đây là một trong những dịch vụ truyền thống tại ngân hàng. Các ngân hàng luôn nghiên cứu tìm cách nhằm thu hút số lượng lớn tiền gửi tiết kiệm vừa có tính ổn định vừa đạt chi phí thấp.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ban tom tat.pdf467.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN HOAN CHINH.pdf1.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.