Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29815
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần VINACONEX 25, Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Thanh Lan
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nhân tố;Lòng trung thành
Issue Date: 2016
Abstract: - Chương 1: Cơ sở lý luận về lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức. - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu. - Chương 3: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu. - Chương 4: Hàm ý chính sách.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf637.8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOAN VAN.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.