Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/25856
Title: Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm ngành thực phẩm được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Tô Ny
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Cổ phiếu;Chứng khoán
Issue Date: 2015
Abstract: Khi đưa ra quyết định có nên mua hay nên bán cổ phiếu của mình đang nắm giữ hay không, nhà đầu tư nên quan tâm giá cả của chứng khoán đó trên thị trường như thế nào, cao hơn hay thấp hơn giá trị nội tại của nó. Như vậy điều quan trọng ở đây là nhà đầu tư phải biết giá trị thực của chứng khoán mà mình nên quyết định bán ra hay mua vào. Việc định giá chứng khoán trước đây đã có nhiều tác giả dùng nhiều mô hình khác nhau để định giá chứng khoán (cổ phiếu) của một số công ty.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf491.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf1.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.