Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24091
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Authors: Đàm, Quốc Trung
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Thành tích;Nhân viên
Issue Date: 2015
Abstract: “Đánh giá thành tích nhân viên là tiến trình đánh giá những đóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn”. - “Hệ thống đánh giá thành tích là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một cách hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, nhữn
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van.pdf339.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van.pdf5.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.