Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/23669
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ của ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Bình Định
Authors: ThS. Phạm, Thị Ngọc Thu
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nhân tố;Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Bình Định;Sự hài lòng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Phân tích kết quả; Chương 4: Một số gợi ý cho nhà quản lý.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13201 TT.pdf187.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
13201.pdf733.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.