Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21159
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lâm, Chí Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2015-07-09T05:55:30Z-
dc.date.accessioned2015-07-09T05:55:36Z-
dc.date.available2015-07-09T05:55:30Z-
dc.date.available2015-07-09T05:55:36Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21159-
dc.description332vi
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế RRTD trong cho vay DN của NHTM. Chương 2: Thực trạng hạn chế RRTD trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế RRTD trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectTín dụngvi
dc.subjectNgân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Phú Tàivi
dc.titleHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Phú tài.vi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocThư việnvi
dc.CoQuanChuQuanTrường ĐHKT-ĐHĐNvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)
Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13163 TT.pdfTóm tắt182.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13163.pdfToàn văn526.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.