Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21159
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Phú tài.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Phú Tài
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế RRTD trong cho vay DN của NHTM. Chương 2: Thực trạng hạn chế RRTD trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế RRTD trong cho vay DN tại NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)
Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13163 TT.pdfTóm tắt182.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13163.pdfToàn văn526.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.