Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20996
Title: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Kon Tum.
Authors: Nguyễn, Thắng Văn
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Thuế;Kiểm tra;Chi cục thuế Thành phố Kon Tum
Issue Date: 2012
Abstract: -Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra thuế đối với DN của cơ quan thuế - Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, Tỉnh Kontum - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, tỉnh Kontum
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10077 TT.pdfTóm tắt225.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10077.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.