Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lâm, Chí Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thắng Văn-
dc.date.accessioned2015-07-08T02:23:58Z-
dc.date.available2015-07-08T02:23:58Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20996-
dc.description332vi
dc.description.abstract-Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra thuế đối với DN của cơ quan thuế - Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, Tỉnh Kontum - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, tỉnh Kontumvi
dc.language.isovivi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectKiểm travi
dc.subjectChi cục thuế Thành phố Kon Tumvi
dc.titleHoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Kon Tum.vi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocThư việnvi
dc.CoQuanChuQuanTrường ĐHKT-ĐHĐNvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10077 TT.pdfTóm tắt225.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10077.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.