Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20990
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn
Authors: Trần, Thị Hà Thanh
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng;Rủi ro
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: THƯ VIỆN
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt309.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn746.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.