Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20989
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn.
Authors: Nguyễn, Tấn Khoa
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tài chính;Thẩm định;Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn
Issue Date: 2014
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13140 TT.pdfTóm tắt232.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13140.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.