Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20959
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Quy Nhơn.
Authors: Ngô, Thị Minh Thu
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Phát triển;Ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Quy Nhơn
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước qua Ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại VCB Quy Nhơn. Chương 3: Những giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại VCB Quy Nhơn.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13167 TT.pdfTóm tắt352.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13167.pdfToàn văn522.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.