Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20918
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Lan Hương
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Báo cáo tài chính;Phân tích báo cáo
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt282.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn751.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.