Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20901
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ
Authors: Huỳnh, Vũ
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Kiểm soát;Chi thường xuyên
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt283.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdfToàn văn787.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.