Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lâm, Chí Dũng-
dc.contributor.authorHuỳnh, Vũ-
dc.date.accessioned2015-07-07T07:36:11Z-
dc.date.available2015-07-07T07:36:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20901-
dc.language.isovivi
dc.subjectKiểm soátvi
dc.subjectChi thường xuyênvi
dc.titleHoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệvi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocThư việnvi
dc.CoQuanChuQuanĐHKT-ĐHĐNvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt283.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdfToàn văn787.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.